Verksamhet under 2021

Det är fortfarande ganska ovisst om vad som kommer att bli möjligt att genomföra pga pandemin, men här är i varje fall vad vi vill göra!