Gillets verksamhet

Gillet visar Kvarnen och Grassagården regelbundet under sommarhalvåret, och övriga tider på begäran.

Gillet genomför och samverkar i många event i Strängnäs som midsommarfirandet på Visholmen, nationaldagsfirandet, Bo Setterlinddagen och grötafton.

Gillet gör julkalendern tillsammans med Mitt Strängnäs och Kulturskolan.

Gillet strävar efter att göra kvarnen funktionsduglig igen

Gillet verkar för att Strängnäs långa historia blir allmänt känd, för att därigenom stärka Strängnäsbornas hemkänsla och förståelse för sin egen bygd.