Om Strängnäs Gille

Föreningen, bildad år 1964, är en stadsförening och vårt område är inom Strängnäs tätort.

Som hembygdsförening vill vi vara en förenande länk mellan dåtid, nutid och framtid. Vi vill också intressera och upplysa våra medlemmar genom föredrag av personer med olika bakgrund och om olika ämnen.

Vi önskar mer aktivt kunna engagera våra medlemmar i olika arbetsgrupper rörande vår hembygd förr, nu och i framtiden. Föreningen arbetar intimt tillsammans med Föreningen Dramatiserade Stadsvandringar i Strängnäs.

Tillsammans med Sörmlands museum och Strängnäs kommun svarar vi för inspektion och underhåll av de röda historiska skyltarna i Strängnäs.

Föreningen är också med vid olika kulturaktiviteter med bl.a. visning av kvarnen ut- och invändigt. 

På sikt arbetar föreningen för att ta över drift och underhåll av Grassagården och kvarnen.  Ett av målen är att åter kunna producera mjöl i kvarnen.