INSTÄLLT ÅRSMÖTE!

Med tanke på det rådande läget har vi beslutat att ställa in torsdagens årsmöte. Nytt datum kommer att meddelas senare!