Verksamhet under 2021

Det är fortfarande ganska ovisst om vad som kommer att bli möjligt att genomföra pga pandemin, men nu är det säkert att våra visningar av Grassagården och Kvarnen blir av som planerat! Midsommarfirandet är dock inställt, tyvärr!