Avhandling att läsa!

Nu finns en B-uppsats som Christoffer Sommardahl har skrivit om kvarnen att ladda ner och läsa! Från tullkvarn till byggnadsminne

Gillet har bistått med lite fakta och berättelser kring kvarnen, och det har varit mycket kul och givande att få medverka på detta vis!