Nu så är vi igång på allvar!

Nu har vi genomfört den byggnadsantikvariska undersökningen av kvarnen, samt fått Länsstyrelsens tillstånd att renovera till ”provseglingsstatus” på kvarnen.

Snickare bokade till v 15!

Nu händer det!

Henrik