Strängnäs Gille

En länk mellan hembygd och innevånare – då, nu och i framtiden.

Framtiden är lite oviss, minst sagt och det gäller även Gillets verksamheter under våren. Här nedan Ordförande Göran Svärds brev till medlemmarna

Ärade medlem i Strängnäs Gille

De senaste dagarnas ökade oro för Corona-viruset har tyvärr medfört att vi tvingas ställa in det planerade årsmötet den 19 mars.

Vi har flera medlemmar och aktiva som befinner sig i riskzonen, Styrelsen har därför beslutat att skjuta på mötet till ett senare tillfälle.

Vi gör dock de planerade förändringar som vi diskuterat inom styrelsen. Anita och Stig Svallhammar lämnar sina styrelseposter men Anita kommer dock fortfarande ansvara för skötseln av våra Museitavlor runt om i stan.

Vi hälsar Eva och Lennart Sevdin välkomna som nya ledamöter i styrelsen. Alla övriga i styrelsen behåller sina platser.

När det gäller ekonomin så har vår revisor Bertil Stensgård avlämnat en revisionsberättelse där han tillstyrker balans- och resultaträkningen samt föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Vi har ett eget kapital på nästan 44 tkr. Vi står väl rustade för som vi hoppas en sommar med fortsatt arbete för en upprustning av Kvarnen och en trivsam verksamhet på Grassagården.

Jag upprepar gärna vad som framgår av årsberättelsen ett stort tack till våra närbesläktade föreningar som Nya Vasaspelet, Stadsvandrarna, Gustav Vasaföreningen  och Mitt Strängnäs. Och inte minst kommunen och kulturkontoret.

Strängnäs den 18 mars 2020.

Göran Svärd, Ordförande