Strängnäs Gille

En länk mellan hembygd och innevånare – då, nu och i framtiden.

Framtiden är lite oviss, minst sagt och det gäller även Gillets verksamheter under våren. Här nedan Ordförande Göran Svärds brev till medlemmarna

Ärade medlem i Strängnäs Gille

De senaste dagarnas ökade oro för Corona-viruset har tyvärr medfört att vi tvingas ställa in det planerade årsmötet den 19 mars.

Vi har flera medlemmar och aktiva som befinner sig i riskzonen, Styrelsen har därför beslutat att skjuta på mötet till ett senare tillfälle.

Vi gör dock de planerade förändringar som vi diskuterat inom styrelsen. Anita och Stig Svallhammar lämnar sina styrelseposter men Anita kommer dock fortfarande ansvara för skötseln av våra Museitavlor runt om i stan.

Vi hälsar Eva och Lennart Sevdin välkomna som nya ledamöter i styrelsen. Alla övriga i styrelsen behåller sina platser.

När det gäller ekonomin så har vår revisor Bertil Stensgård avlämnat en revisionsberättelse där han tillstyrker balans- och resultaträkningen samt föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Vi har ett eget kapital på nästan 44 tkr. Vi står väl rustade för som vi hoppas en sommar med fortsatt arbete för en upprustning av Kvarnen och en trivsam verksamhet på Grassagården.

Jag upprepar gärna vad som framgår av årsberättelsen ett stort tack till våra närbesläktade föreningar som Nya Vasaspelet, Stadsvandrarna, Gustav Vasaföreningen  och Mitt Strängnäs. Och inte minst kommunen och kulturkontoret.

Strängnäs den 18 mars 2020.

Göran Svärd, Ordförande

Gillets verksamhet

Gillet visar Kvarnen och Grassagården regelbundet under sommarhalvåret, och övriga tider på begäran.

Gillet genomför och samverkar i många event i Strängnäs som midsommarfirandet på Visholmen, nationaldagsfirandet, Bo Setterlinddagen och grötafton.

Gillet gör julkalendern tillsammans med Mitt Strängnäs och Kulturskolan.

Gillet strävar efter att göra kvarnen funktionsduglig igen

Gillet verkar för att Strängnäs långa historia blir allmänt känd, för att därigenom stärka Strängnäsbornas hemkänsla och förståelse för sin egen bygd.

Om Strängnäs Gille

Föreningen, bildad år 1964, är en stadsförening och vårt område är inom Strängnäs tätort.

Som hembygdsförening vill vi vara en förenande länk mellan dåtid, nutid och framtid. Vi vill också intressera och upplysa våra medlemmar genom föredrag av personer med olika bakgrund och om olika ämnen.

Vi önskar mer aktivt kunna engagera våra medlemmar i olika arbetsgrupper rörande vår hembygd förr, nu och i framtiden. Föreningen arbetar intimt tillsammans med Föreningen Dramatiserade Stadsvandringar i Strängnäs.

Tillsammans med Sörmlands museum och Strängnäs kommun svarar vi för inspektion och underhåll av de röda historiska skyltarna i Strängnäs.

Föreningen är också med vid olika kulturaktiviteter med bl.a. visning av kvarnen ut- och invändigt. 

På sikt arbetar föreningen för att ta över drift och underhåll av Grassagården och kvarnen.  Ett av målen är att åter kunna producera mjöl i kvarnen.

Blogg

Uppdaterat kalendern!

Nu är kalendern uppdaterad med årets program! Kom gärna med kommentarer och frågor till info@strangnasgille.se.

Kontakt

Information och kontakt:
info@strangnasgille.se eller 073 156 12 05 eller 072 211 63 56

Ordförande Göran Svärd, 073 156 12 05
eller goran@strangnasgille.se

Styrelsen består av:
Göran Svärd, Aestan Orstadius, Henrik Mörner, Lars Larsson, Pernilla Eklund, Eva och Lennart Sevdin, Kerstin Svensson och Lennart Ståhl.
Styrelsen kan nås via styrelsen@strangnasgille.se